Enheter för Out of Home i rulltrappa och Adshel
Enhet för Digital Out of Home som täckte tre skärmar
Enhet för Digital Out of Home och Instagram stories
Contentsketcher som gick i olika längd anpassat för Instagram, Facebook och YouTube.
Kampanjen spreds även på kampanjpartners egna kanaler. För att hålla samman det visuella uttrycket designade jag grafiska riktlinjer samt en kampanjsymbol.