Svana ditt liv
Ord förändrar världen. I en tid där Sverige fått nyord som flygskam, köttskam och klädskam skapades idén om ett helt nytt slags ord: Svana – ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små. Under konceptet ”Svana ditt liv” lanserades med hjälp av Brita Zackari det nya verbet svana i en nationell kampanj. Min roll i projektet var att tillsammans med Creative director och Copywriter arbeta fram koncept, kampanjdé, kreativa enheter, manus, art direction, grafiska riktlinjer och kampanjsymbol.

Contentsketcher som gick i olika längd anpassat för Instagram, Facebook och YouTube.

Enhet för Digital Out of Home som täckte tre skärmar.

Enhet för Digital Out of Home och Instagram stories.

Enheter för Out of Home i rulltrappa och Adshel.

Kampanjen spreds även på kampanjpartners egna kanaler.

Back to Top