Midvinter
Jag fick uppdraget att ta fram ny identitet för Midvinter Climate & Sustainability. Midvinter räknar ut, kartlägger och hjälper till att minska företags och organisationers utsläpp. Jag inspirerades av evighetssymbolen, som ofta används som symbol för hållbar konsumtion och produktion. I logotypen fick ett M (för Midvinter) därför formen av en evighetssymbol.
Back to Top