Kvinnojouren Sundbyberg
Kvinnojouren Sundbyberg är en idéburen ideell förening som arbetar mot våld i nära relationer. Jag fick uppdraget att skapa en ny identitet som ger ett empatiskt intryck, men också visar på handlingskraft. Resultatet blev en varm identitet med ♥ i fokus. Identiteten bestod av ny logotyp, färg, typografi och grafiska element/animationer.
Back to Top